Onze visie


Visie - januari 2020

Opleidingsschool Zutphen

Wij zijn aspirant-opleidingsschool Zutphen. We dragen verantwoordelijkheid voor het opleiden van de nieuwe generatie docenten op HBO- en WO-niveau. Ons samenwerkingsverband bestaat uit het Baudartius College, Eligant Lyceum, Isendoorn College, Kompaan College, Het Stedelijk en Vrijeschool Zutphen VO, samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Docenten Academie (RDA).


Samen opleiden

Wij leiden samen op, omdat we alleen vanuit een samenwerkingsverband komen tot een optimale verbinding tussen leren op de opleidingsinstituten (theorie) en in de scholen (praktijk). We zien het als onze maatschappelijke opdracht om samen nieuwe generaties docenten op te leiden en daartoe samen een doorlopende leerlijn te realiseren.
Samen opleiden betekent voor ons ook samen groeien; naast docenten-in-opleiding worden ook werkplekbegeleiders, school- en instituutsopleiders, (vak)docenten en leidinggevenden uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door middel van professionaliseringsbijeenkomsten, leernetwerkbijeenkomsten, evaluaties, gesprekken met leidinggevenden, praktijkgericht onderzoek en presentaties van creatieve opdrachten door studenten. Daarmee hopen we in de scholen en de instituten stap voor stap een vernieuwende beweging in gang te zetten. Samen werken we aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Visie en ambitie

Primair leiden we samen docenten-in-opleiding op naar het beoogde niveau (HBO en/of WO). Het beroep leraar en de professionele identiteit van de aankomende docent staan hierbij centraal. Daarnaast is het in Zutphen onze ambitie om het accent te leggen op de volgende speerpunten: Creatief denken en handelen in het onderwijs en Innovatief omgevingsgericht leren.

Creatief denken en handelen in het onderwijs* 

Onze ambitie is om docenten op te leiden die vanuit een ondernemende houding vernieuwend onderwijs tot stand brengen. Docenten die buiten gebaande paden durven te treden en die fouten maken als leermogelijkheid zien. Die continu samen blijven werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat we daarmee docenten van de toekomst opleiden. Docenten die leerlingen door middel van creatieve en activerende werkvormen uitnodigen om te leren, te ontdekken, nieuwe verbanden te leggen en oplossingsgericht te denken. Docenten die leerlingen voorbereiden op onze dynamische, voortdurend veranderende maatschappij.

Voorbeeld: Maak een tentoonstelling over het uitsterven van de Neanderthaler en de opkomst van de Homo Sapiëns.

Om dit speerpunt in de praktijk te brengen, geven docenten, schoolopleiders en instituutsopleiders het goede voorbeeld: practice what you preach. Op de verschillende scholen, met elk hun eigen onderwijsconcept, gebeurt dat al heel veel. Tegelijkertijd wil aspirant-opleidingsschool Zutphen ontwikkeling met betrekking tot creatief denken en handelen verder stimuleren in de scholen. Het is een continu ontwikkelproces, waarbij mensen van en met elkaar leren door samen in gesprek te zijn en door het uitwisselen van goede voorbeelden; van kleine creatieve opdrachten tot grote creatieve vakoverstijgende projecten. Onze professionele leergemeenschap (PLG), met docenten uit de verschillende scholen onder begeleiding van een procesbegeleider van de Radboud Docenten Academie, is hier een goed voorbeeld van.

Voorbeeld: Onderzoek hoe we op andere plekken in het universum kunnen komen en hoe we daar langere tijd kunnen verblijven.


Innovatief omgevingsgericht leren

Ons tweede speerpunt, innovatief omgevingsgericht leren, gaat over het bij het onderwijs betrekken van de leeromgeving buiten de school (vraagstukken uit de maatschappij). Het doel hiervan is om praktijk- realistisch onderwijs te bieden, waardoor leerlingen de relevantie van de verschillende vakken leren kennen en om hen te laten ervaren dat leren niet beperkt blijft tot leren in schoolvakken.Onderwijs waarbij de leerlingen ervaren, reflecteren, experimenteren en zich op diverse aspecten verder ontwikkelen**. 

Voorbeeld: Maak een vlog voor Duitse toeristen over een bezienswaardigheid in Zutphen.(opdracht VVV)

Er kunnen bijvoorbeeld opdrachten uit de buitenschoolse leeromgeving binnen de school wordt gebruikt. Of het onderwijs vindt buiten de school plaats. Ook in dit speerpunt zijn onderlinge gesprekken en het uitwisselen van goede voorbeelden belangrijke middelen om onszelf verder te ontwikkelen.

Voorbeeld: Zoek een oplossing voor het afval dat de jeugd op de grond gooit tussen de binnenstad en de scholen. (opdracht Spar)

Opleidingsprogramma

Opleidingen en scholen bouwen samen aan het opleidingsprogramma van docenten-in-opleiding, waarbij het streven is dat er minimaal 40% van het curriculum op de scholen plaatsvindt. Naast het programma van de opleidingsinstituten bieden we de docenten-in-opleiding in Zutphen leeractiviteiten*** aan die bijdragen aan betekenisvol leren en aan de ontwikkeling van hun persoonlijke identiteit als professional. Deze leeractiviteiten worden door school- en instituutsopleiders samen ontworpen en vormgegeven; zo proberen we opleidings-theorie, de schoolontwikkeling en stagepraktijk zo goed mogelijk met elkaar te verbinden.

Deze visie op samen opleiden is een document dat voor ons allen als leidraad dient voor het opleiden van 
docenten binnen aspirant-opleidingsschool Zutphen. De uitgangspunten van waaruit wij werken staan meerjarig vast
. Jaarlijks wordt de visie opnieuw bekeken en zo nodig aangescherpt en verbeterd.